Vanuit de ziektewet

Terug naar werk

Bij re-integratie voor mensen in die ziek zijn maken wij onderscheid tussen de volgende doelgroepen:

Mensen die bij een werkgever in de ziektewet zitten:
Uw werkgever volgt Wet Poortwachter op en verzorgt voor u uw re-integratie. Hierbij kan het inzetten van onze dienstverlening een goede aanvulling zijn, omdat wij gespecialiseerd en onafhankelijk zijn. Het traject dat bij ons ingezet kan worden heet een re-integratietraject 1ste of 2de spoor. De ziektewet bij de werkgever duurt maximaal twee jaar. Daarna wordt u door UWV gekeurd voor de WIA uitkering, waarna UWV bepaald welke uitkering u krijgt.

Mensen die bij het UWV in de ziektewet zitten:
UWV is verantwoordelijk voor de invulling van uw re-integratie. Zij begeleiden u zoveel mogelijk zelf. U kunt zelf bij UWV navragen welke trajecten zij voor u beschikbaar hebben.

Mensen in de bijstand met complexe omstandigheden of langdurige ziekte:
Iedere gemeente geeft volgens eigen visie invulling aan de re-integratie van de mensen in de bijstand. Wanneer uw situatie complex is en daarmee onvoldoende aansluit op het re-integratieaanbod van de gemeente, kunnen wij voor u in overleg gaan met de gemeente om na te vragen of onze dienstverlening ingezet mag worden.