Wat verwachten wij van u?

Inzet en betrokkenheid

Nieuwe inzichten en mogelijkheden leiden tot succesvolle re-integratie
Onze re-integratie trajecten zijn geschikt voor mensen die zelf actief willen meewerken aan het verkrijgen van zelfinzicht en het verbeteren van hun persoonlijke vaardigheden en omstandigheden. Op deze wijze lost u samen met uw coach uw knelpunten binnen uw re-integratie op en ontdekt u in welke situaties u het best tot uw recht komt. Het is dus niet erg als u het idee hebt dat er voor u geen mogelijkheden zijn. Wel is het belangrijk dat u nieuwsgierig bent naar eventuele mogelijkheden en bereidwillig in het traject staat.

Aan het werk voor werk
Onze interactieve werkmethode houdt in dat u, naast de gesprekken die u heeft met uw Arbo Coach, ook zelf thuis actief blijft werken aan uw re-integratie en persoonlijke ontwikkeling. De actiepunten worden tijdens de coachsessies met u doorgesproken, zodat u steeds weet wat er van u wordt verwacht en waarom. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat u thuis uw netwerk in kaart brengt, zodat bij het volgende gesprek uw netwerk onderzocht kan worden op “kruiwagens”.