U geeft aan hoe u het wilt

Wij maken het voor u in orde

Het verloop van een re-integratie traject
Als wij uw re-integratie of hersteltraject mogen verzorgen, volgen wij de volgende stappen:

  1. De Arbo Coach waarmee u kennis heeft gemaakt, wordt uw vaste coach
  2. Er volgen 1-2 intake gesprekken met uw coach
  3. Uw coach schrijft in overleg met u het trajectplan
  4. Nadat u schriftelijk ingestemd heeft met het trajectplan, verzendt uw Arbo Coach het plan naar uw werkgever, de gemeente of UWV
  5. Uw re-integratiebegeleider van uw werk, de gemeente of het UWV geeft akkoord
  6. Het traject gaat van start volgens het uitgeschreven plan

Wij nemen u het werk uit handen
Als u het traject volgt bij Arbo Coaching, hoeft u uitsluitend de u reeds vertrouwde zaken uit te voeren die de werkgever, de gemeente of UWV al met u had afgesproken, zoals het tijdig inzenden van werkbriefjes. Wij regelen alle zaken voor u die direct met uw re-integratie verband houden, zoals de uitvoering van uw traject, de procesbewaking, het opstellen en versturen van het trajectplan en evaluaties. Indien uw werkgever, de gemeente of UWV ons hiervoor opdracht geeft, regelen wij ook de betaling van uw scholing.