Welke training bieden wij aan?

Verbeter uw persoonlijke ontwikkeling en functioneren

Training op basis van individuele begeleiding
Arbo Coaching werkt uitsluitend op basis van individuele begeleiding. De cliënt wordt begeleid door een vaste coach. Desgewenst kan de cliënt getraind worden in verschillende vaardigheden, ondermeer:

  • Persoonlijke presentatie
  • Communicatie vaardigheden
  • Sollicitatievaardigheden
  • Videotraining
  • Geven/ontvangen feedback
  • Assertiviteit
  • Zelfvertrouwen
  • Time Management
  • Ondernemersvaardigheden
  • Conflicthantering

Sommige trainingen kunnen worden aangeboden in groepsverband. Hierover wordt de cliënt tevoren geïnformeerd.

Maatwerktraining op verzoek:
De Arbo Coach voorziet zo mogelijk in datgene wat de cliënt nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Ook de cliënt kan verzoeken indienen bij de Arbo Coach. Het vragen om kleding advies voor een verbeterde persoonlijke presentatie, of een training om tot rustige intonatie tijdens sollicitatiegesprekken te komen, zijn hier voorbeelden van.