Wanneer komt u in aanmerking voor scholing?

Scholing wordt uitsluitend ingezet als dit noodzakelijk is

Scholing
Bij alle vormen van re-integratie kan uit het vooronderzoek blijken dat bijscholing of omscholing nodig is om tot goed arbeidperspectief te komen. Ook als gewerkt wordt met het IRO budget kan onder bepaalde voorwaarden scholing worden ingezet (dit betreft dan geen lening). Of u voor scholing in aanmerking komt, is afhankelijk van uw situatie. Scholing wordt uitsluitend toegestaan indien aan al deze voorwaarden wordt  voldaan:

  1. Scholing is aantoonbaar noodzakelijk om tot arbeid te kunnen komen.
  2. De scholing leidt aantoonbaar tot verbeterd arbeidperspectief. Scholing met baangarantie heeft hierbij de voorkeur.
  3. De scholing duurt maximaal 1 jaar (geldt niet voor opleidingen die door de nieuwe werkgever betaald worden)
  4. Het betreft een deeltijdopleiding (bijvoorbeeld thuisstudie)
  5. De prijs van de scholing dient bij vergelijking een concurrerende prijs te zijn, daarbij mogen de kosten in het algemeen niet te hoog liggen.
  6. De opdrachtgever (UWV, gemeente, werkgever) heeft toestemming gegeven voor de scholing.

U bent vrij in het kiezen van het scholinginstituten. U dient zelf te zorgen voor de prijsopgave van de door u gekozen opleiding.

Goedkeuring door de opdrachtgever:
U heeft nooit automatisch recht op scholing. De opdrachtgever beoordeelt uw scholingaanvraag en kan deze afkeuren (ook indien de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet). Een goede onderbouwing van de scholingaanvraag is noodzakelijk. Wij stellen deze aanvraag graag voor u op en neen de onderhandeling met de opdrachtgever voor u uit handen. Zodra uw scholingaanvraag is goedgekeurd, mag u de scholing gaan volgen. De scholing wordt altijd voor u bekostigd (het betreft geen lening).