Re-integratie 1ste & 2de spoor

bij ziekte in loondienst

Als u in loondienst bent en u bent langdurig ziek, wordt de Wet Poortwachter opgevolgd. In deze wet staat vermeld welke verplichtingen en inspanningen gevraagd worden aan u en uw werkgever om u weer terug naar arbeid te brengen.

Uw werkgever dient u te ondersteunen in uw re-integratie, door met u gesprekken aan te gaan en mee te denken hoe u weer uw werkzaamheden kunt oppakken. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden van toepassing:

Re-integratie eerste spoor
U wordt begeleid naar de terugkeer bij uw oude werkgever in uw oude functie of in een nieuwe functie.

Re-integratie tweede spoor
U wordt begeleid naar een nieuwe werkgever in werkzaamheden die u eerst gelijksoortig verichtte of in nieuwe werkzaamheden wanneer dit beter bij u past.

Het inschakelen van een re-integratiebedrijf
Het inschakelen van onze organisatie geeft een goede ondersteuning tijdens de uitvoering van Wet Poortwachter, omdat wij door onze vertrouwensrelatie met u, optimaal met u kunnen samenwerken. Onze ervaring en deskundigheid zorgt voor een voorspoedig proces.