Re-integratie 1ste & 2de spoor

bij ziekte in loondienst

Als u in loondienst bent en u bent langdurig ziek, wordt de Wet Poortwachter opgevolgd. In deze wet staat vermeld welke verplichtingen en inspanningen gevraagd worden aan u en de werkgever om u weer terug naar arbeid te brengen.

Uw werkgever dient u te ondersteunen in uw re-integratie, door met u gesprekken aan te gaan en mee te denken hoe u weer uw werkzaamheden kunt oppakken. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden van toepassing:

Re-integratie eerste spoor
U wordt begeleid naar de terugkeer bij uw oude werkgever in uw oude functie of in een nieuwe functie.

Re-integratie tweede spoor
U wordt begeleid naar een nieuwe werkgever in werkzaamheden die u eerst gelijksoortig verichtte of in nieuwe werkzaamheden wanneer dit beter bij u past.

Het inschakelen van een re-integratiebedrijf
Het inschakelen van onze organisatie geeft een goede ondersteuning tijdens de uitvoering van Wet Poortwachter, omdat wij als onafhankelijke partij optimaal met de werknemer kunnen samenwerken. Daarbij leidt onze ervaring en deskundigheid naar een voorspoedig verloop van het traject.