Zelf uw re-integratie regelen

met een PRB

Wat is een PRB?
Een PRB is een Persoons Gebonden Re-integratiebudget, ofwel een budget waar u zelf uw re-integratie mee kunt inkopen. Dit budget wordt door gemeenten beschikbaar gesteld om maatwerk in re-integratie mogelijk te maken. Niet iedere gemeente werkt hiermee en de gemeente beoordeelt na aanvraag of een PRB ingezet gaat worden.

Wat kan ik met een PRB?
Uw PRB budget is bedoelt om zaken in te kopen die u direct ondersteunen in uw re-integratie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van een re-integratiebedrijf die u in uw re-integratie ondersteunen of het inkopen van scholing.

Hoe zit het met het geld?
Het PRB budget blijft in beheer van de gemeente. Het re-integratiebureau kan daar de facturen voor coaching en scholing naar insturen. U krijgt het geld dus niet op een eigen rekening gestort. Het budget betreft GEEN lening. U hoeft dus niets zelf te betalen of terug te betalen.

Wat zijn de voordelen?
U heeft zelf de regie in handen, u kiest zelf uw re-integratiebedrijf uit en u maakt zelf afspraken met het re-integratiebedrijf. Kortom, u krijgt maatwerk en veel inspraak.

Wat zijn de nadelen?
Indien u een deskundig re-integratiebedrijf (herkenbaar een keurmerk Blik op Werk) heeft uitgekozen, zijn er geen nadelen. Indien u ons inschakelt gaan wij met u in gesprek om te onderzoeken wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Wij stellen vervolgens een maatwerkplan voor u op, waarin u een helder overzicht krijgt van onze afspraken en de dingen die wij voor u gaan doen.

Hoe vraag ik een PRB aan?
Het is tevoren niet aan te geven welkegemeente met PRB werkt en of u hiervoor in aanmerking kunt komen. U kunt zelf bij uw gemeente navragen of de gemeente met PRB werkt. Uw gemeente helpt u hierin verder.