Van uitkering naar zelfstandig ondernemersschap

Verzilver kennis en ervaring, werk volgens eigen visie

Opstarten van een zelfstandige onderneming vanuit de uitkeringssituatie
Wellicht heeft u al langer de wens een onderneming op te starten. Met name voor mensen met een wat hogere leeftijd, kan het zelfstandig ondernemen interessant zijn. Zij beschikken immers ruime kennis en ervaring en hebben soms ook een financieel stabiele situatie opgebouwd (afgeloste hypotheek en opgebouwd pensioen).

Ondernemerstraject
Vooraf vindt een onderzoek plaats: u wordt onderzocht op competenties en u stelt een ondernemersplan op. Met deze informatie wordt in overleg met u besloten of uw plannen levensvatbaar zijn. Wanneer u daadwerkelijk van start gaat met uw onderneming, wordt bij uw werkgever  overlegd of uw onderneming opgestart kan worden. Er worden afspraken gemaakt over verrekening van inkomsten met uw loon. Dit soort trajecten zijn het best realiseerbaar voor professionals met een dienstverlenend beroep en als ZZP-er aan de slag willen.

Werkpunten

  • Competentie onderzoek ondernemer
  • Onderzoek marketing idee
  • Opstellen en beoordelen ondernemersplan
  • Opstellen van een fasenplan
  • Voorbereiding per fase (vestiging, financieel, boekhouding, marketing, product, prijs, reclame etc)
  • Opstarten van de onderneming
  • Coaching tijdens de voorbereidende fase van de onderneming (aanloop periode)
  • Coaching tijdens de startfase van de onderneming
  • Coaching tijdens de uitvoering van de onderneming op termijn

Naast advies en begeleiding, ontvangt de ondernemer coaching. Samen met de coach sparren, creatief denken, in vertrouwen nieuwe ideeën bespreken, mogelijkheden onderzoeken, valkuilen leren opvangen, het treffen van voorbereidingen en het verwezenlijken van doelen. Voor specialistisch advieswerk wordt de Kamer van Koophandel geraadpleegd. Een goede voorbereiding ligt ten grondslag aan een succesvolle onderneming!