Re-integratie voor langdurig werklozen

Inzicht in mogelijkheden en opstarten

Specifieke vraagstukken langdurig werklozen
Werkzoekenden die al langdurig werkloos zijn, kampen met specifiek problematiek. Door de langdurige werkloosheidsituatie is soms het zelfvertrouwen afgenomen. De arbeidsroutine is afgenomen, in het CV is een "gat" ontstaan en de werkzoekende heeft geen zicht op passende mogelijkheden. Kandidaten die langdurig met zeer weinig financiële middelen hebben geleefd kunnen in schulden zijn geraakt. Kandidaten waarbij door ziekte of handicap niet meer terug kunnen in het oude beroep, zoeken nieuwe beroepsmogelijkheden. Bij deze situaties is deskundige ondersteuning wenselijk.

Belemmeringen en mogelijkheden
Het traject is aanvankelijk gericht op het inventariseren van belemmeringen, zoeken van oplossingen en passende beroepsmogelijkheden. Soms is een voorfase voor herstel, oplossen belemmeringen en opstarten in arbeid nodig, voor de kandidaat naar betaald werk gaat solliciteren. Indien de kandidaat dit wenst, werken wij samen met andere disciplines (bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werk of schuldsanering).

Opstarten in arbeid
Om nieuwe werkervaring op te doen en weer op te bouwen in structuur en arbeidsritme, kan ervoor gekozen worden om laagdrempelig op te starten in arbeid, in bijvoorbeeld werk op vrijwillige basis en/of minder aantal uren werk, of een functie op lager niveau. De doelstelling is door te stromen naar betaalde arbeid in een passende functie op gewenst niveau. De opstartfase wordt ondersteund met Jobcoaching. Hierdoor worden knelpunten in arbeid tijdig gesignaleerd en ondersteund. Het gebeurt vaak dat kanidaten op deze manier opstarten in werk, terwijl zij ondertussen actief solliciteren naar betaald werk.

Doorstromen naar duurzame arbeid
Eenmaal opgestart in arbeid, is betaald werk beter toegankelijk. De kandidaat wordt getraind in sollicitatievaardigheden en begeleid in het sollicitatieproces. Bij aanvang van de loondienstfunctie wordt de kandidaat opnieuw begeleid in jobcoaching, waarmee de nazorg een goede afloop van het traject bewerkstelligd.