Re-integratie van werkzoekenden ouder dan 45 jaar

Evaluatie van het arbeidsverleden en duurzame plaatsing

Doelgroep omschrijving
De "senioren" op de arbeidsmarkt zijn mensen met ruime werkervaring en gedegen vakkennis. Juist deze mensen verlangen naar een duurzame werksituatie, waarin zij hun ontwikkelde kwaliteiten kunnen inzetten. Door het verleden te evalueren, ontdekken zij welke omstandigheden en werkzaamheden goed passend zijn. Arbo Coaching heeft zich in deze interessante doelgroep gespecialiseerd. 45 plussers vragen om evaluatie, zelfinzicht, bezinning, doelgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook om praktisch advies, om de specifieke knelpunten op te lossen en hun kansen op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Onze trajecten zijn hier op ingericht.

Specifieke knelpunten
Wanneer in jarenlang vast dienstverband werd doorgegroeid naar hogere functies, kunnen passende diploma's ontbreken. Er kan sprake zijn van eenzijdige werkervaring, verouderde diploma's/certificaten, het ontbreken van sollicitatie ervaring en het ontbreken van kennis van moderne technieken. De huidige krappe arbeidsmarkt is overspoeld door sterke kandidaten. Uit onderzoek blijkt dat 45 plussers meer moeite hebben om aan de slag te komen.

Aantrekkelijkheid en betrekkelijkheid
Niet alleen de krappe markt veroorzaakt de slechte positie van de 45 plusser. Vele oudere sollicitanten zetten zich door negatieve denkbeelden op achterstand. Gedachten als "wie zit nu op mij te wachten?" en "oudere werknemers zijn duur en niet kneedbaar" zijn denkbeelden, waarmee de oudere werkzoekende zich tempert in enthousiasme en zelfvertrouwen, wat van negatieve invloed is op het sollicitatieproces.

Senioren zijn aantrekkelijk
Uit onderzoek blijkt dat 45 plussers minder vaak ziek of afwezig melden,  emotioneel stabieler zijn en meer kennis, ervaring en vaardigheden in aanbod hebben. Daarbij worden ze meestal niet meer zwanger en hebben ze geen jonge kinderen meer die plotseling ziek worden. Ook blijken ze flexibeler inzetbaar. Daarbij kan de werkgever een premiekorting opvragen, als een werkloze 50 plusser in dienst wordt genomen.

De markt verandert
De vergrijzing zorgt voor nieuwe denkbeelden. Omdat de consument vergrijst én beschikt over geld, richt de markt zich met haar reclames en films positief en serieus op senioren, wat flink bijdraagt aan een positieve beeldvorming. Daarbij gedragen de huidige senioren zich sportiever, moderner en levenslustiger dan hun ouders en zij nemen daarbij een steeds belangrijker deel in van de samenleving. Dit geheel leidt dat men over het algemeen positiever kijkt naar senioren en daarmee ook betere verwachtingen heeft van oudere werknemers.