Kwaliteit in voorbereiding

geeft kwaliteit in uitvoering

Kwaliteitbewaking Arbo Coaching


Met betrekking tot haar kwaliteitsbewaking , verklaart Arbo Coaching dat de volgende zaken van toepassing zijn:

1. De zelfstandig werkende coaches waarmee Arbo Coaching haar dienstverlening uitvoert, zijn allen HBO gediplomeerd therapeut richting psycho-sociaalwerk of psychologie. 

2. G.R.M. Baas-Kerkhof (algemeen directeur) heeft de volgende registraties: ABvC en VEKTIS (landelijk geregistreerd therapeut), waarmee de professionele basis voor de organisatie is gewaarborgd.

3. De coaches van Arbo Coaching volgen bijscholing en intervisie.

4. Arbo Coaching is aangesloten bij een beroepsvereniging die zicht houdt op tijdige bijscholing, het volgen van intervisie en het naleven van het beroepsprofiel.

5. Arbo Coaching maakt gebruik van een cliëntvolgsysteem, waarmee ieder traject wordt gevolgd en bewaakt in het verloop van de vooraf overeengekomen procedure.

6. Met de cliënten wordt gedurende de uitvoering van het begeleidingstraject op vaste, vooraf bepaalde momenten geëvalueerd, waarbij de persoonlijke visie over het verloop en de uitvoering van het trajectplan, de resultaten en de ervaring met Arbo Coaching in het algemeen wordt opgenomen.

7. Cliënten worden vooraf geïnformeerd over het privacyreglement en het klachtenreglement.

8. Arbo Coaching beoogt kwaliteit en duurzaamheid.

9. Arbo Coaching is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, die zij door de aard van de werkzaamheden draagt.


Opgemaakt te Huizen 12 september 2008
Laatste bijwerking: 14-12-2017

Mw. G.R.M. Baas-Kerkhof,
algemeen directeur Arbo Coaching