Klachtenreglement

Een klacht geeft ruimte voor verbetering

Hoewel wij naar hoge klanttevredenheid streven, kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat.

Om de klacht op een zorgvuldige wijze te behandelen, hebben wij een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat hoe u een klacht kunt indienen en wat wij ermee gaan doen.

Download hier ons klachtenreglement.