Algemene informatie Arbo Coaching B.V.

Met betrekking tot haar dienstverlening, verklaart Arbo Coaching dat de volgende afspraken van toepassing zijn:

1. Arbo Coaching leeft de wet AVG strikt na. Met het document Privacyreglement wordt u hierover geïnformeerd.

2. Arbo Coaching heeft een klachtenreglement. Met het document Klachtenreglement wordt u hierover geïnformeerd.

3. Alle afspraken over de uitvoering van onze dienstverlening staan opgenomen in het trajectplan.

4. Een trajectplan wordt pas uitgevoerd, als zowel de Arbo Coach, de cliënt en de opdrachtgever het plan heeft ondertekend.

5. Veranderingen in het traject worden aan de opdrachtgever bekend gemaakt met een tussentijdse evaluatie.

6. Agenda afspraken en kleine wijzigingen in het trajectplan worden door de Arbo Coach en de cliënt mondeling overeengekomen.

7. Arbo Coaching werkt uitsluitend op basis van persoonlijke begeleiding, waarbij de cliënt gedurende het hele traject altijd door dezelfde coach begeleid wordt. Hierop uitgezonderd zijn groeptrainingen en ingekochte interventies of onderzoeken.

8. Arbo Coaching werkt uitsluitend op basis van maatwerk. In het speciaal voor de cliënt samengestelde plan van aanpak worden de begeleiding en interventies opgenomen. Dit plan van aanpak wordt in overleg met de cliënt opgesteld.

9. Indien de samenwerking met de Arbo Coach niet goed verloopt, mag de cliënt het traject beëindigen.

10. Cliënten met psychische klachten of aandoeningen ondertekenen standaard bij de intake een toestemmingsverklaring voor het uitwisselen van informatie met hulpverleners en artsen.

11. Arbo Coaching heeft als rechtsvorm B.V. en is 100% dochter van Omnivé Holding geregistreerd bij de K.v.K. onder nummer 52494934.

Opgemaakt te Huizen 12 september 2008
G.R.M. Baas-Kerkhof,
algemeen directeur Arbo Coaching B.V.