Re-integratie en herstel

een veelomvattend proces

Vraag en antwoord:

Ik ben nog erg ziek en kan nog niet werken, waarom dan toch een re-integratie traject?
Het is belangrijk om te blijven werken aan re-integratie. Dit is niet alleen vanuit de wet verplicht, maar het bevordert ook het herstel. Wij onderzoeken wat nog gedaan kan worden om het herstel te bevorderen. Daarbij kan de medewerker begeleid worden in herstel. Het gaat dan om zaken als het verhogen van de weerbaarheid, acceptatie, behouden ritme/structuur of het kunnen stellen van grenzen.

Ik ben nog ziek, hoe kan ik dan mijn werk hervatten?
De doelstelling bij re-integratie is om iemand met een beperking, ziekte of aandoening naar een passende of aangepaste werksituatie te begeleiden, zodat iemand met een  beperking weer kan functioneren in arbeid. Met de kandidaat wordt onderzocht welke taken passend zijn. Of hoe taken passend gemaakt kunnen worden.

Waarom is het belangrijk zo vlug mogelijk werk te hervatten?
Door taken op het werk uit te voeren (al is het maar 30 minuten per week), wordt het contact met de arbeid en de werkomgeving behouden. Het blijkt dat mensen die contact houden met het werk, makkelijker opbouwen in arbeid en meer zelfvertrouwen hebben. Daarbij kan met de coach aan de hand van de werksituatie onderzocht worden of er knelpunten en hoe deze opgevangen kunnen worden. Dat heet jobcoaching.

Hoe verloopt de re-integratie als ik met mijn takenpakket niet stukje bij beetje kan opbouwen?
In dat geval wordt onderzocht welke andere taken tijdelijk binnen de organisatie beschikbaar zijn om op te bouwen in arbeid.

Mijn werkgever heeft geen passende taken voor mij beschikbaar. Wat nu?
In dat geval wordt onderzocht of de opbouw in arbeid bij een andere organisatie kan worden uitgevoerd. Dit kan ook een vrijwilligersorganisatie zijn. De kandidaat blijft intussen in dienst bij de eigen werkgever.

Waarom een re-integratie bureau inschakelen bij de uitvoering van Wet Poortwachter?
Met de inschakeling van een onafhankelijke deskundige, ontstaat bij de werknemer een coöperatieve werkhouding en wordt op verantwoorde wijze gewerkt aan herstel, beroepskeuze en terugkeer naar arbeid. Ook indien de communicatie niet helemaal goed verloopt, is het raadzaam de re-integratie door ons te laten verzorgen. Voor de werkgever betekent het inschakelen van een professioneel re-integratiebedrijf rust en een overzichtelijk kostenplaatje.

Vanwege onze samenwerking met UWV, voldoen onze trajecten ruimschoots aan alle vereisten van UWV.

Ik ben burnout, hoe gaan jullie mij helpen?
Burnout is een proces waarbij het hormonale systeem steeds verder uit balans raakt. Met counseling wordt inzicht in veroorzakende factoren en gedragsverandering bewerkstelligd. Met bewegingsadvies, voedingsadvies en ontspanningsoefeningen wordt gewerkt aan fysiek- en hormonaal herstel. Uw conditie wordt getest en ontvangt een maatwerk herstelprogramma. Wij bespreken samen welke oefeningen het best bij u passen.

Staat uw vraag er niet bij?
Stel hier uw vraag en u ontvangt van binnen 24 uur antwoord.